అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ కు Jio చార్జీలు షురూ!

జియో అంటే ఆల్ ఫ్రీ. ఇది అందరి మాట. కానీ ఈ మాట గతంలో కలిసిపోబోతుంది. ఎందుకంటే జియో కూడా నేటి నుంచి అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ కు చార్జీలు షురూ చేయనుంది. అవును మీరు చదివింది నిజమే! అక్టోబర్ 10 తర్వాత మీరు ఎప్పుడు రీచార్జ్ చేస్తే అప్పటి నుంచి మీకు అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ పై చార్జీలు పడతాయి.

జియో నుంచి జియోకి ఉచితమే…
అయితే మీ అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ అన్నిటికీ చార్జీలు పడవు. మీరు జియో సిమ్ నుంచి జియో సిమ్ కు కాల్ చేస్తే మీకు కాల్ చార్జీలు ఉచితమే. అదే జియో నుంచి వేరే నెట్ వర్క్ కు కాల్ చేసినప్పుడు మాత్రమే చార్జీలు పడతాయి. అది కూడా ఎంతో ఎక్కువగా కాకుండా కేవలం నిమిషానికి ఆరు పైసలను మాత్రమే చార్జీగా విధించనున్నారు.

Related posts

Leave a Comment