మూఢమి ప్రవేశం…మూడు నెలల పాటు శుభకార్యక్రమాలు లేనట్టే

మూఢమి ప్రవేశంతో మూడు నెలలపాటు ఎటువంటి శుభకార్యక్రమాలు నిర్వహించకూడదని పండితులు చెబుతున్నారు. మళ్లీ అక్టోబరు 2వ తేదీ తర్వాతే మంచి రోజులు ప్రారంభమవుతాయని చెబుతున్నారు. రాష్ట్ర పురోహిత విభాగం అధ్యక్షుడు శ్రీరామదుర్గం కుమారాచార్యు పశ్చిమగోదావరి జిల్లా

కామవరపుకోట లలితా పీఠంలో నిన్న ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు అందించారు. మూఢమి రోజుల్లో గృహప్రవేశాలు, పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యక్రమాలు చేయకూడదన్నారు. వాస్తవానికి ఏటా శ్రావణమాసంలో చక్కటి ముహూర్తాలు ఉండేవని, ఈ ఏడాది జూలై ఆషాఢమాసం కావడంతో  శూన్యమాసం అయ్యిందన్నారు.

అలాగే, శ్రావణ మాసంలోకూడా మూఢమి వచ్చిందని, సెప్టెంబర్‌లో వచ్చే భాద్రపదమాసం కూడా శూన్యమాసం అయ్యిందని, అందువల్ల ఈరోజుల్లో శుభకార్యక్రమాలు నిర్వహించరాదన్నారు. ఈ ఏడాది నెలకొన్న ప్రత్యేక పరిస్థితులు కారణంగా మూడునెలలు సుదీర్ఘకాలం శుభముహూర్తాలు లేవని, తిరిగి అక్టోబరు 2వ తేదీ తర్వాతే మంచి రోజు ప్రారంభమవుతాయని ఆయన తెలిపారు.

Related posts

Leave a Comment